Mały Płock, dn. 02.01.2020

Urząd Gminy Mały Płock

 

INFORMACJA

 

            Urząd Gminy w Małym Płocku informuje, że od stycznia 2020 roku  dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbywać się będą w każde  pierwsze cztery wtorki każdego  miesiąca w siedzibie komisji tj; Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ul. Krótka 15, w godzinach od 15.35 do 17.35 . W przypadku zmiany terminu dyżuru, kolejny termin zostanie podany wcześniej do publicznej wiadomości  i ogłoszony na stronie Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej .

            Porad i informacji w temacie uzależnienia, sposobu leczenia itp.  nieodpłatnie udziela członek komisji.

Pełnomocnik

Maria Szulc

Mały Płock, dn. 02.01.2019

Urząd Gminy Mały Płock

INFORMACJA

            Urząd Gminy w Małym Płocku informuje, że od stycznia 2019 roku  dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbywać się będą w każde  pierwsze cztery wtorki każdego  miesiąca w siedzibie komisji tj; Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ul. Krótka 15, w godzinach od 15.35 do 17.35 . W przypadku zmiany terminu dyżuru, kolejny termin zostanie podany wcześniej do publicznej wiadomości  i ogłoszony na stronie Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej .

            Porad i informacji w temacie uzależnienia, sposobu leczenia itp.  nieodpłatnie udziela członek komisji.

W związku z okresem urlopowym Urząd Gminy Mały Płock informuje, że w miesiącu sierpniu 2018 roku dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Mały Płock będą odbywać się w dniach :06.08.2018 r.,10.08.2018r., 13.08.2018 r.; 17.08.2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku ; w godzinach od 15.35 do 17.35.