W dniu 26 września 2021 r uczestnicy „Klubu Seniora – Promyk” oraz „Klubu Seniora”  z Rakowa Starego  realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w partnerstwie z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego byli na wyjeździe tematycznym w Białymstoku .

Wycieczka zaczęła się od uczestnictwa we mszy świętej  w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Gdzie odbywały się obchody wspomnienia św. Izydora Oracza, patrona rolników. Seniorzy chętnie zanieśli przed Maryję swoje  codzienne troski i cierpienia, ale także prosili o nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Zakończenie lata… to idealny czas na piknik! W dniu 14.09.2021 członkowie „Klubu Seniora” z Rakowa Starego i „Klubu Seniora - Promyk” z Chludni i Kątów mieli okazje wziąć udział w imprezie integracyjnej,  która odbyła się na terenie Hotelu Kurpie Arte w Nowogrodzie.  Nasi Seniorzy zaprosili swoich bliskich, sąsiadów i wraz z zaproszonymi gośćmi bawili się, prowadzili żywe dyskusje oraz próbowali regionalnych potraw.

Zorganizowany piknik był doskonałą okazją do wspólnego spotkania, zabawy i integracji osób starszych z terenu naszej gminy.

W dniach 13-14.08.2021r. uczestnicy projektu nr RPPD.09.01.00-0523/20 pod nazwą „Klub Seniora” w Starym Rakowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, po raz trzeci wyruszyli na wycieczkę, tym razem dwudniową, aby zwiedzić północne krańce Mazur- Gołdapię i jej okoliczne atrakcje.

Pierwszy dzień wycieczki po interesującej okolicy Gołdapi zwanej Mazurami Garbatymi rozpoczęliśmy od zwiedzania zabytkowych mostów w Stańczykach. Imponującej wielkości zabytki, których budowa rozpoczęła się w 1912 roku zostały zaprojektowane w dolinie w której głębokość dochodzi do 65m. Przed laty Mosty Północy, zwane również Mostami Puszczy Rominckiej , stanowiły odcinek trasy kolejowej Gołdap – Żytkiejmy, zapewniając wyjątkowy taras widokowy dla podróżujących. Następnym punktem w programie wycieczki był przejazd autokarem  do tężni solankowych i pijalni wód mineralnych położonych nad brzegiem jeziora Gołda. Seniorzy z przyjemnością relaksowali się przebywając przy tężniach, czas upływał na wesołych rozmowach i spacerach. Z przyjemnością  próbowali źródlanej wody chlorkowo-sodowo, fluorowej, która w Gołdapi – mieście uzdrowiskowym słynie ze swych właściwości leczniczych .

Dnia 27.07.2021r. uczestnicy projektu nr RPPD.09.01.00-0523/20 pod nazwą „Klub Seniora w starym Rakowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, uczestniczyli w wyjeździe do Augustowa.

  Bogato zaplanowany harmonogram wycieczki rozpoczął  się od rejsu statkiem po najpopularniejszej trasie: z portu w Augustowie przez jezioro Necko, Jezioro Białe,  śluzę Przewięź, Jezioro Studzieniczne . Dzięki przewodnikowi  Seniorzy zapoznali się z krótką historią Augustowa i mijanymi atrakcjami turystycznymi. Rejs zakończyliśmy dobijając do przystani  w Studzienicznej malowniczo położonej na półwyspie miejsca kultu religijnego z wieloma zabytkami sakralnymi, gdzie mieści się Sanktuarium Maryjne. To cudowne miejsce w którym mogliśmy zaczerpnąć uzdrawiającej wody skłoniło nas do chwili refleksji i modlitwy.

W dniu 17 lipca 2021 r. uczestnicy projektu  „Klub Seniora” w Rakowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, byli na  wycieczce do Warszawy. 

W planie zwiedzania znalazły się między innymi Ogród Saski i o Łazienki Królewskie.  Następnie spacer po starym mieści i podziwianie wspaniałości  Zamku Królewskiego,  która zachwyca  wyjątkową atmosferą. Dzięki przewodnikowi mogli poznać historię wszystkich zwiedzanych miejsc jak i ciekawostki z nimi związane. Seniorzy mogli również zwiedzić Bazylikę Archikatedralną  Św. Jana Chrzciciela. Wycieczkę zwieńczył spektakl w teatrze Krystyny Jandy pt. „Huśtawka”.

W dniu 22 stycznia 2021  r   odbyło się spotkanie otwierające projekt  pod nazwą „Klub Seniora” w Rakowie Starym i Rakowie Nowym  realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego, który będzie realizowany  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.”

Wójt Gminy Mały Płock Pan Józef Dymerski oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Połońska  przywitali zebranych gości. W sposób szczególny przywitali 12 seniorów, bo to dzięki nim projekt ten może być realizowany.  W spotkaniu wzięli udział również koordynator projektu Maria Misierewicz pracownicy Ośrodka Pomocy  Społecznej,  kadra   zaangażowana do pracy w projekcie oraz Pan Krzysztof Cieśluk – Radny Gminy Mały Płock.

OGŁOSZENIE

z dnia  16 października 2020 r.

Kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

o naborze uczestników do projektu pt. „Klub Seniora”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie RPPD.09.01.00-20-0523/20 pt. ”Klub Seniora” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego. współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu utworzenie Klubu Seniora i w ramach jego funkcjonowania świadczenie usług opiekuńczych w okresie w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021 dla 12 seniorów (11k, 1M) zamieszkujących w gminie Mały Płock.