Poniżej znajdują się załączniki z rejestrem baz teleadresowych

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2021 r..xls)Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2021 r..xls 37 kB
Download this file (Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego.pdf)Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego.pdf 221 kB
Download this file (INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU KOLNEŃSKIEGO.pdf)INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU KOLNEŃSKIEGO.pdf 100 kB
Download this file (Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls)Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls 98 kB
Download this file (OPS.pdf)OPS.pdf 348 kB
Download this file (Organizacje pozarządowe 2018 - przemoc w rodzinie.pdf)Organizacje pozarządowe 2018 - przemoc w rodzinie.pdf 254 kB
Download this file (Ośrodki Interwencji Kryzysowej -woj podlaskie 2021 r. -baza teleadresowa.xls)Ośrodki Interwencji Kryzysowej -woj podlaskie 2021 r. -baza teleadresowa.xls 42 kB
Download this file (Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021.xls)Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021.xls 84 kB
Download this file (PCPR.pdf)PCPR.pdf 121 kB
Download this file (Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls)Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls 49 kB
Download this file (Podmioty realizujące programy  psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r..xls)Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r..xls 35 kB
Download this file (Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w województwie podlaskim w 2021 r..xls)Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w województwie podlaskim w 2021 r..xls 31 kB
Download this file (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie woj. podlaskie 2021.xls)Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie woj. podlaskie 2021.xls 31 kB
Download this file (Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018.pdf)Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018.pdf 718 kB
Download this file (Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2021.pdf)Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2021.pdf 334 kB
Download this file (Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2018.pdf)Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2018.pdf 598 kB
Download this file (Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim 2021.xls)Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim 2021.xls 45 kB
Download this file (Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2018.pdf)Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2018.pdf 285 kB
Download this file (Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2021.xls)Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2021.xls 98 kB