W dniu 26 września 2021 r uczestnicy „Klubu Seniora – Promyk” oraz „Klubu Seniora”  z Rakowa Starego  realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w partnerstwie z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego byli na wyjeździe tematycznym w Białymstoku .

Wycieczka zaczęła się od uczestnictwa we mszy świętej  w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Gdzie odbywały się obchody wspomnienia św. Izydora Oracza, patrona rolników. Seniorzy chętnie zanieśli przed Maryję swoje  codzienne troski i cierpienia, ale także prosili o nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Zakończenie lata… to idealny czas na piknik! W dniu 14.09.2021 członkowie „Klubu Seniora” z Rakowa Starego i „Klubu Seniora - Promyk” z Chludni i Kątów mieli okazje wziąć udział w imprezie integracyjnej,  która odbyła się na terenie Hotelu Kurpie Arte w Nowogrodzie.  Nasi Seniorzy zaprosili swoich bliskich, sąsiadów i wraz z zaproszonymi gośćmi bawili się, prowadzili żywe dyskusje oraz próbowali regionalnych potraw.

Zorganizowany piknik był doskonałą okazją do wspólnego spotkania, zabawy i integracji osób starszych z terenu naszej gminy.

Uczestnicy „Klubu Seniora – Promyk” realizowanego z projektu nr RPPD.09.01.00-20-0522/20  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego,  prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, w dniach 13 – 14 sierpnia 2021 r brali udział w wyjeździe do Gołdapi i jej malowniczych okolic.

Pierwszą z atrakcji jaką mieli okazje zwiedzić Seniorzy były potężne wiadukty nieczynnej linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy mosty w Stańczykach. Architekturą oba mosty nawiązują do rzymskich akweduktów i są najwyższą tego typu konstrukcją w Polsce. Na Seniorach zrobiły ogromne wrażenie zarówno konstrukcja jak i stan w jakim się zachowały.

W dniu 30 lipca 2021 r. uczestnicy projektu nr RPPD.09.01.00-20-0522/20 pod nazwą „Klub Seniora - Promyk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego,  prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, uczestniczyli w wyjeździe do Augustowa, który obfitował w wiele atrakcji.

Główną z nich był rejs statkiem po jeziorach i Kanale Augustowskim tzw. „ Szlakiem Papieskim”. Dzięki przewodnikowi Seniorzy mogli zapoznać się z historią i licznymi opowieściami związanymi z mijanymi atrakcjami turystycznymi. Wpływając na Jezioro Studzieniczne statek pokonał Śluzę Przewięź dopływając do „przystani” w Studzienicznej. Pasażerowie udali się do Sanktuarium  pielgrzymkowego i  do kaplicy na modlitwę, czerpano również wodę ze słynnej studzienki a pod pomnikiem Jana Pawła II . Piękna pogoda, świeżość przyrody a nade wszystko historia i „klimat
duchowy” tego miejsca skłaniały do refleksji na temat życia i człowieczeństwa.

W dniu 17 lipca 2021 r. uczestnicy projektu  „Klub Seniora-Promyk” w Kątach i w Chludniach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, byli na  wycieczce do Warszawy. 

W dniu 29 stycznia 2021  r   odbyły się spotkania otwierające projekt  pod nazwą „Klub Seniora-Promyk” w Kątach i Chludniach  realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego, który będzie realizowany  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.”

Wójt Gminy Mały Płock Pan Józef Dymerski oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Połońska  przywitali zebranych gości. W sposób szczególny przywitali 28 seniorów, bo to dzięki nim projekt ten może być realizowany.  W spotkaniu wzięli udział również koordynator projektu Maria Misierewicz pracownicy Ośrodka Pomocy  Społecznej,  kadra   zaangażowana do pracy w projekcie oraz Pan Stefan Krasiński – Radny Gminy Mały Płock.

Celem  jest  utworzenie od 01.01.2021 r do 31.12..2021 r. Klubu Seniora i realizacji zadań/ usług dla 28 seniorów i ich otoczeniu zamieszkujących w gminie Mały Płock.  

OGŁOSZENIE

z dnia  15 stycznia 2021 r.

Kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

o naborze uczestników do projektu pt. „Klub Seniora - Promyk”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie RPPD.09.01.00-20-0522/20 pt. ”Klub Seniora-Promyk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego. współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest  utworzenie Klubu Seniora w Kątach i w  Chludniach i w ramach jego funkcjonowania świadczenie usług opiekuńczych w okresie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 dla 28 seniorów (23k, 5M) zamieszkujących w gminie Mały Płock.