Szanowni Państwo,

Towarzystwo Amicus informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło nam prowadzenie:

 Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

w Białymstoku

Celem działalności Ośrodka jest:

1. Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,

2. Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,

3. Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.