Bezpłatna infolinia dla osób potrzebujących pomocy 0 800 444 989 obsługiwana przez pracowników Wojewódzkiego Centrum zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

 

Lp.

 

Nazwa placówki

 

Adres

Forma pomocy

1

Parafialny Zespół

 

„Caritas”

Parafia Rzymsko-Katolicka

p. w. Św. Anny

18-500 Kolno

ul. Kościelna 17

tel. 086-278 21 02

Kuchnia dla bezdomnych i ubogich

Gorący posiłek, suchy prowiant

Czynna w godz. 11-13

2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

PCPR

ul. W. Polskiego 69

18-500 Kolno

tel. 086 278 13 34

Zakwaterowanie doraźne z wyżywieniem

3

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku

 

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 086 2791781

Pomoc socjalna

4

„Caritas”

Kuchnia dla bezdomnych i ubogich

 

ul. Piękna 5

18-400 Łomża

tel. 662 056 794

Posiłki dla bezdomnych i ubogich

Czynne pon.- pt. -11-13

5

Noclegownia dla bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworna 24A

18-400 Łomża

tel. 086 216 21 12

 

12 miejsc dla mężczyzn i 4 dla kobiet

6

Klub Seniora

 

ul. MC Skłodowskiej 2

18-400 Łomża

tel. 086 216 28 49

Stołówka + wydawanie gorących posiłków na wynos

Liczba miejsc -120

7

MOPS Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. W. Polskiego 161

18-400 Łomża

tel. (086) 216 98 20

Hostel dla kobiet z dziećmi z problemem przemocy w rodzinie, poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne dla osób w kryzysie.

8

Noclegownia „Przystanek w drodze”

Czerwony Bór 30

Tel. 503 089 606

Schronienie dla osób bezdomnych

9

Dom dla osób bezdomnych i Najuboższych

Monar- Markot w Garbasie Drugim 18

Garbas Drugi 18

87 569 62 40

Całodobowe schronienie z całodobowym wyżywieniem