Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku, informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Planowany termin początku nowego cyklu spotkań to 15 września 2022 r. Grupa wsparcia ma charakter cykliczny, a nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie: 86 278 13 34.