Dyżur członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się 3.04.2018r. w siedzibie komisji w OPS Mały Płock w godz. 15.35-17.35.