Zakończenie lata… to idealny czas na piknik! W dniu 14.09.2021 członkowie „Klubu Seniora” z Rakowa Starego i „Klubu Seniora - Promyk” z Chludni i Kątów mieli okazje wziąć udział w imprezie integracyjnej,  która odbyła się na terenie Hotelu Kurpie Arte w Nowogrodzie.  Nasi Seniorzy zaprosili swoich bliskich, sąsiadów i wraz z zaproszonymi gośćmi bawili się, prowadzili żywe dyskusje oraz próbowali regionalnych potraw.

Zorganizowany piknik był doskonałą okazją do wspólnego spotkania, zabawy i integracji osób starszych z terenu naszej gminy.

Projekty realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w partnerstwie z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego.