W dniu 26 września 2021 r uczestnicy „Klubu Seniora – Promyk” oraz „Klubu Seniora”  z Rakowa Starego  realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w partnerstwie z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego byli na wyjeździe tematycznym w Białymstoku .

Wycieczka zaczęła się od uczestnictwa we mszy świętej  w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Gdzie odbywały się obchody wspomnienia św. Izydora Oracza, patrona rolników. Seniorzy chętnie zanieśli przed Maryję swoje  codzienne troski i cierpienia, ale także prosili o nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Kolejną atrakcją dla Seniorów było zwiedzenie otoczenia Pałacu Branickich w Białymstoku. Opowieści Przewodnika i urok ogrodów i architektury zrobiły na Seniorach duże wrażenie. Główną atrakcją wycieczki było obejrzenie operetki Franza Lehára pt. „Wesoła wdówka”  w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Seniorzy byli pod wielkim wrażeniem zarówno pięknych głosów jak i efektów wizualnych prezentowanych na scenie.

Bogaty w atrakcje wyjazd miał za zadanie poprawić jakość życia i wzbogacić o nowe doświadczenia naszych Seniorów. Aktywność społeczna gwarantuje bycie członkiem społeczności, przeciwdziała samotności i wykluczeniu społecznemu co z pewnością udało się osiągnąć jak widać na załączonych fotografiach.