Uczestnicy „Klubu Seniora – Promyk” realizowanego z projektu nr RPPD.09.01.00-20-0522/20  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego,  prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, w dniach 13 – 14 sierpnia 2021 r brali udział w wyjeździe do Gołdapi i jej malowniczych okolic.

Pierwszą z atrakcji jaką mieli okazje zwiedzić Seniorzy były potężne wiadukty nieczynnej linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy mosty w Stańczykach. Architekturą oba mosty nawiązują do rzymskich akweduktów i są najwyższą tego typu konstrukcją w Polsce. Na Seniorach zrobiły ogromne wrażenie zarówno konstrukcja jak i stan w jakim się zachowały.

Kolejną z atrakcji były tężnie solankowe, gdzie do odpoczynku zachęca Zdrój - nowoczesna pijalnia wód leczniczych i mineralnych, których seniorzy mogli próbować. W Parku Zdrojowym znajdują się alejki spacerowe oraz molo na jeziorze „podzielonym” granicą polsko-rosyjską, z których seniorzy mogli korzystać adekwatnie do swoich potrzeb i zainteresowań. Piękna pogoda oraz klimat miejsca dały Seniorom dłuższy czas relaksu i wyciszenia. Dzień zakończył się integracyjną kolacją z muzyką.

Następny dzień również obfitował w wiele atrakcji, główną z nich była wycieczka do bezkrwawego safarii - 300 ha gospodarstwa, które jest ewenementem w skali regionu. W pięknej, zielonej, poprzecinanej licznymi wzniesieniami i oczkami wodnymi okolicy, Seniorzy  podziwiali stada danieli, jeleni, muflony, dzikie owce arui, koniki Przewalskiego, tarpany, długowłose jaki, guanako, lamy, konie kucyki, krowy, hailandy i herefondy, owce kameruńskie i skundy, kozy a nawet zebry i wielbłądy. Seniorzy mogli  obserwować orły bieliki, żurawie, czaple i gniazdujące na bagnach kormorany, a także egzotyczne ptactwo: strusie, pawie, bażanty. Uroku wyprawie dodało zwiedzanie gospodarstwa z pokładu samochodów terenowych.

Wiele emocji zapewnił również wjazd kolejką linowo-elektryczną na szczyt Pięknej Góry, gdzie przy kawie i ciastku w obrotowej kawiarence seniorzy mogli podziwiać panoramę Gołdapi i okolic. 

Dwudniowy wyjazd dostarczył Seniorom wielu nowych wrażeń i atrakcji, był to bardzo udany czas, który zostanie w ich pamięci i sercu na zawsze.

Wycieczka dostarczyła Seniorom wielu wrażeń i wiadomości. Była okazją do zobaczenia nowych miejsc, zbliżenia z historią, jak również kontemplacji duchowej.