W dniu 30 lipca 2021 r. uczestnicy projektu nr RPPD.09.01.00-20-0522/20 pod nazwą „Klub Seniora - Promyk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego,  prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, uczestniczyli w wyjeździe do Augustowa, który obfitował w wiele atrakcji.

Główną z nich był rejs statkiem po jeziorach i Kanale Augustowskim tzw. „ Szlakiem Papieskim”. Dzięki przewodnikowi Seniorzy mogli zapoznać się z historią i licznymi opowieściami związanymi z mijanymi atrakcjami turystycznymi. Wpływając na Jezioro Studzieniczne statek pokonał Śluzę Przewięź dopływając do „przystani” w Studzienicznej. Pasażerowie udali się do Sanktuarium  pielgrzymkowego i  do kaplicy na modlitwę, czerpano również wodę ze słynnej studzienki a pod pomnikiem Jana Pawła II . Piękna pogoda, świeżość przyrody a nade wszystko historia i „klimat
duchowy” tego miejsca skłaniały do refleksji na temat życia i człowieczeństwa.

W planie zwiedzania Augustowa znalazł się  Rynek Zygmunta Augusta z zabytkowymi kamienicami i domami i Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie Seniorzy udali się do Gib, na wzgórze krzyży upamiętniające „obławę augustowską”  – jak podkreślają historycy – największą po II wojnie światowej niewyjaśnioną zbrodnię dokonaną na Polakach. Następnie udali się do Sejn gdzie mogli podziwiać  Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zbudowaną z cegły o wątku nowożytnym, w stylu baroku wileńskiego, oraz zagłębić się w Modlitwie do Matki Boskiej Sejneńskiej.

Wycieczka dostarczyła Seniorom wielu wrażeń i wiadomości. Była okazją do zobaczenia nowych miejsc, zbliżenia z historią, jak również kontemplacji duchowej.