Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zachęca do udziału w proponowanych przez PCPR w Kolnie bezpłatnych warsztatach dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze pod nazwą Bezpieczny Dom. Prowadzonych przez znakomitego psychologa Panią Iwonę Owczarczuk przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Warsztaty obejmować będą tematykę prawną i pedagogiczną dotyczącą: funkcji rodziny, obowiązków rodziców, oceny psychospołecznej rozwoju dziecka, flagowania- kiedy dziecko jest zagrożone, komunikacji i zasad w domu, definicji przemocy domowej, korzystania ze wsparcia.  Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat.

Planowana data szkolenia – 24 listopad 2023r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. 

Osoby zainteresowane proszone są o zapisy pod nr telefonu 86 279 13 04, do dnia 3.11.2023 r.