Od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku przy ul. Krótkiej 15 w godz. 8.30 – 15.30 będzie można składać wnioski o przyznanie tego świadczenia wychowawczego. To nie jedyny sposób, aby taki wniosek złożyć. Informujemy o innych metodach składania wniosków.

 Banki za pośrednictwem których można będzie złożyć wniosek

Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o „Rodzina 500+” także za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do programu włączyło się 18 banków.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele banków podpisali list intencyjny w tej sprawie.

Porozumienie zawarte z bankami: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA dotyczy współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

Rodzic lub opiekun będzie mógł za pomocą serwisu internetowego swojego banku złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”. Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do organu prowadzącego w gminie, w naszym przypadku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

Bank nie będzie gromadził, ani weryfikował danych podanych we wniosku oraz załącznikach. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez samorząd i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia.

Inne możliwości złożenia wniosku

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie – Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Jak założyć profil zaufany, aby móc wysłać m.in. wniosek przez ePuap?

Profil Zaufany jest formą elektronicznego potwierdzenia naszej tożsamości, zbliżoną do podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. W przeciwieństwie do podpisu elektronicznego profil zaufany jest jednak bezpłatny. Aby stać się posiadaczem Profilu Zaufanego wystarczy poświęcić kilkanaście minut na założenie konta w systemie ePUAP, a następnie złożyć wizytę w punkcie potwierdzającym profile zaufane.