Poniżej znajdują się załączniki z rejestrem baz teleadresowych

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2021 r..xls)Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2021 r..xls 37 kB
Download this file (Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego.pdf)Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego.pdf 221 kB
Download this file (INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU KOLNEŃSKIEGO.pdf)INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU KOLNEŃSKIEGO.pdf 100 kB
Download this file (Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls)Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls 98 kB
Download this file (OPS.pdf)OPS.pdf 348 kB
Download this file (Organizacje pozarządowe 2018 - przemoc w rodzinie.pdf)Organizacje pozarządowe 2018 - przemoc w rodzinie.pdf 254 kB
Download this file (Ośrodki Interwencji Kryzysowej -woj podlaskie 2021 r. -baza teleadresowa.xls)Ośrodki Interwencji Kryzysowej -woj podlaskie 2021 r. -baza teleadresowa.xls 42 kB
Download this file (Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021.xls)Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021.xls 84 kB
Download this file (PCPR.pdf)PCPR.pdf 121 kB
Download this file (Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls)Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.xls 49 kB
Download this file (Podmioty realizujące programy  psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r..xls)Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r..xls 35 kB
Download this file (Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w województwie podlaskim w 2021 r..xls)Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w województwie podlaskim w 2021 r..xls 31 kB
Download this file (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie woj. podlaskie 2021.xls)Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie woj. podlaskie 2021.xls 31 kB
Download this file (Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018.pdf)Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018.pdf 718 kB
Download this file (Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2021.pdf)Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2021.pdf 334 kB
Download this file (Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2018.pdf)Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2018.pdf 598 kB
Download this file (Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim 2021.xls)Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim 2021.xls 45 kB
Download this file (Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2018.pdf)Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2018.pdf 285 kB
Download this file (Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2021.xls)Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2021.xls 98 kB

Jednym z zadań gminy realizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest opracowywanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie, utworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacji i wsparcia.

Co to jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

- współmałżonkowie
- partnerzy w związkach nieformalnych
- dzieci
- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
przemoc fizyczna:
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…
przemoc psychiczna:
wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczenie kontaktu z bliskimi…
przemoc seksualna:
wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości…

Pamiętaj!!!
Jeżeli doznajesz takich zachowań powiadom:

- Policję 997 lub 112
- Prokuraturę.

Pamiętaj!!!
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie – nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy.

Pamiętaj!!!
Osoba pokrzywdzona jest zazwyczaj przestraszona i zagubiona. Przekonaj ją i pomóż znaleźć drogę do życia bez przemocy.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie. Zauważyłeś, że w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy w rodzinie, na przykład często słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że jakieś osoby noszą ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o osoby starsze, niepełnosprawne – zareaguj!!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą, która doznaje przemocy i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy.

Nie czekaj – nie wstydź się – szukaj pomocy – możesz ją uzyskać!
Zgłoś się do nas – osobiście lub telefonicznie do  Ośrodka Pomocy Społecznej w MałymPłocku , który zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.Kontakt:
Godz. otwarcia Ośrodka
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Tel. (86) 279 1781

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy "Niebieska linia" - 801 120 002
Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info