Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie prowadzi zajęcia edukacyjno - korekcyjne skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień, osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie i osób skierowanych przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego. Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

            Kwalifikacje i zapisy osób odbywają się w każdy poniedziałek i  środę w godz. 7.30 - 15.00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 D,    18 – 500 Kolno. Termin zakończenia naboru ustalono na dzień 15 września 2022 r.