OGŁOSZENIE

z dnia  16 października 2020 r.

Kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

o naborze uczestników do projektu pt. „Klub Seniora”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie RPPD.09.01.00-20-0523/20 pt. ”Klub Seniora” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego. współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu utworzenie Klubu Seniora i w ramach jego funkcjonowania świadczenie usług opiekuńczych w okresie w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021 dla 12 seniorów (11k, 1M) zamieszkujących w gminie Mały Płock.

Zakres wsparcia:

 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z prawnikiem
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia profilaktyczne
 • Zajęcia teatralno-muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia ruchowe
 • Praca socjalna
 • Wyjazdy integracyjne i tematyczne
 • Spotkania z otoczeniem
 • Zasiłki celowe dla uczestników.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 1. a) formularz kandydata na uczestnika,
 2. b) deklaracja uczestnictwa
 3. c) oświadczenia uczestnika projektu.
 4. d) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

 

W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku w pokojach pracowników socjalnych  oraz na stronie internetowej: : www.opsmalyplock.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 22 października 2020 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku, 18-516 Mały Płock, ul. Krótka 15,
tel. (86) 279 13 04, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 86 279 13 04

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz kandydata na uczestnika
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenia uczestnika projektu.
 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

                                                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                     Iwona Połońska