Starostwo Powiatowe w Kolnie planuje przystąpić  do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości Działanie 4.3 Inwestycje społeczne.

W związku z tym,  jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Mały Płock, osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - osobą starszą (w wieku powyżej 65 lat) lub osobą z niepełnosprawnością lub przewlekle chorą, która wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego funkcjonowania w co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego, masz możliwość pozyskania grantu o maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych. W ramach konkursu można otrzymać grant (dofinansowanie) z przeznaczeniem na remont mieszkań/budynków w indywidualnych miejscach zamieszkania, w celu dostosowania ich do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Grant może być udzielony do kwoty 50 000 zł dla 1 beneficjenta, nie jest wymagany wkład własny. Grantobiorca otrzyma zwrot środków po przedstawieniu opłaconej faktury za przedsięwzięcie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w formie dofinansowania. Zgłoszenia, osobiście lub telefonicznie, przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 17 81 do dnia 5 marca 2024 r.

 

 

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małym Płocku

                                                                                                                Iwona Połońska

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf)Deklaracja uczestnictwa w projekcie 205 kB
Download this file (Klauzula informacyjna.pdf)Klauzula informacyjna 830 kB