Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością” – edycja 2024,  zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście do  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Małym Płocku.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością”.

CEL PROGRAMU:

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia  
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

ADRESACI PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a)    o stopniu znacznym lub
b)    o stopniu umiarkowanym albo
c)    traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.


   Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1)    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)    załatwianiu spraw urzędowych;
4)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5)    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

Program będzie realizowany od stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Karty zgłoszenia do programu można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku do dnia 13 września 2024 r.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-amorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Karta zgłoszenia.doc)Karta zgłoszenia.doc 86 kB
Download this file (Klauzula RODO.doc)Klauzula RODO.doc 48 kB