Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do :

 1. Świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. Instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Co gwarantuje Ustawa:

 1. Dostęp do poradnictwa w zakresie:
 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 • wsparcia psychologicznego;
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
 1. Dostęp do odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 2. Dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym  uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 3.  Możliwość przeprowadzania porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego.
 4. Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem " Dz. U. z 2016 roku, poz. 1860.