Już 200 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego wpłynęło do Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku w tym 11 złożono drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków odbywa się na bieżąco, bez kolejek.

 

- Pierwsze decyzje w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych już zostały wydane, kolejne będą wydawane sukcesywnie, w miarę spływania wniosków. Będą one obejmowały okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku. – mówi Renata Boguska z małopłockiego OPS. – Natomiast pierwsze wypłaty środków pojawią się na kontach wnioskodawców po 20 kwietnia. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.