Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje informację dla osób, które mogą być zagrożone handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencji Kryzysowej (KCIK) opracowane przez MSWiA i Straż Graniczną znajdują się w poniższych linkach:

wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine