W dniu 22 czerwca 2019 r  uczestnicy projektu   „Klubu Seniora” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  w partnerstwie z  Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina. „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego byli na  pikniku zorganizowanym z Okazji Dnia Rodziny  w gospodarstwie agroturystycznym w Rogienicach Wielkich . Zaproszenie na wspólna zabawę przyjęli władze samorządowe, radni gminy Mały Płock i członkowie rodzin seniorów.

 Główną atrakcją  była przejażdzka wozem cygańskim i bryczką z zaprzęgiem konnym oraz  podziwianie pięknych widoków po trasie. Na twarzach naszych seniorów jak zwykle  gościł  uśmiech.