Dnia 27.07.2021r. uczestnicy projektu nr RPPD.09.01.00-0523/20 pod nazwą „Klub Seniora w starym Rakowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, uczestniczyli w wyjeździe do Augustowa.

  Bogato zaplanowany harmonogram wycieczki rozpoczął  się od rejsu statkiem po najpopularniejszej trasie: z portu w Augustowie przez jezioro Necko, Jezioro Białe,  śluzę Przewięź, Jezioro Studzieniczne . Dzięki przewodnikowi  Seniorzy zapoznali się z krótką historią Augustowa i mijanymi atrakcjami turystycznymi. Rejs zakończyliśmy dobijając do przystani  w Studzienicznej malowniczo położonej na półwyspie miejsca kultu religijnego z wieloma zabytkami sakralnymi, gdzie mieści się Sanktuarium Maryjne. To cudowne miejsce w którym mogliśmy zaczerpnąć uzdrawiającej wody skłoniło nas do chwili refleksji i modlitwy.

W planie zwiedzania Augustowa znalazł się Rynek Zygmunta z zabytkowymi kamienicami, domami i Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Trudno byłoby również ominąć jedną z postaci nierozerwalnie związanych  z tym miastem – Beatę z Albatrosa, przy której seniorzy z wielką przyjemnością przysiadali na ławeczce robiąc pamiątkowe zdjęcia. Następnie udaliśmy się do Gib, na wzgórze krzyży upamiętniające „obławę augustowską” – jak podkreślają historycy największą po II wojnie światowej.

Wracaliśmy do domu  zmęczeni lecz szczęśliwy a w autokarze rozbrzmiewały słowa znanej piosenki.