W dniu 17 lipca 2021 r. uczestnicy projektu  „Klub Seniora” w Rakowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, byli na  wycieczce do Warszawy. 

W planie zwiedzania znalazły się między innymi Ogród Saski i o Łazienki Królewskie.  Następnie spacer po starym mieści i podziwianie wspaniałości  Zamku Królewskiego,  która zachwyca  wyjątkową atmosferą. Dzięki przewodnikowi mogli poznać historię wszystkich zwiedzanych miejsc jak i ciekawostki z nimi związane. Seniorzy mogli również zwiedzić Bazylikę Archikatedralną  Św. Jana Chrzciciela. Wycieczkę zwieńczył spektakl w teatrze Krystyny Jandy pt. „Huśtawka”.

Seniorzy czas wyjazdu spędzili bardzo intensywnie, podziwiając zabytki pięknej stolicy i słuchając ciekawostek z nią związanych. Był to wyjazd inspirujący do dalszego zwiedzania i aktywnego spędzania czasu.