OGŁOSZENIE

z dnia  15 stycznia 2021 r.

Kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

o naborze uczestników do projektu pt. „Klub Seniora - Promyk”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie RPPD.09.01.00-20-0522/20 pt. ”Klub Seniora-Promyk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego. współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest  utworzenie Klubu Seniora w Kątach i w  Chludniach i w ramach jego funkcjonowania świadczenie usług opiekuńczych w okresie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 dla 28 seniorów (23k, 5M) zamieszkujących w gminie Mały Płock.

Zakres wsparcia:

 1. Zajęcia z psychologiem
 2. Zajęcia z prawnikiem
 3. Zajęcia kulinarne
 4. Zajęcia profilaktyczne
 5. Zajęcia teatralno-muzyczne
 6. Zajęcia plastyczne
 7. Zajęcia ruchowe
 8. Praca socjalna
 9. Wyjazdy integracyjne i tematyczne
 10. Spotkania z otoczeniem
 11. Zasiłki celowe dla uczestników.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

a) formularz kandydata na uczestnika,

b) deklaracja uczestnictwa

c) oświadczenia uczestnika projektu.

d) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

 

W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku w pokojach pracowników socjalnych  oraz na stronie internetowej: : www.opsmalyplock.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 21.01.2021 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku, 18-516 Mały Płock, ul. Krótka 15,
tel. (86) 279 13 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 86 279 13 04

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz kandydata na uczestnika
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenia uczestnika projektu.
 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

                                                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                     Iwona Połońska