W dniu 17 lipca 2021 r. uczestnicy projektu  „Klub Seniora-Promyk” w Kątach i w Chludniach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, byli na  wycieczce do Warszawy. 

Wszystkie atrakcje turystyczne Seniorzy zwiedzali z przewodnikiem, rozpoczynając od spaceru po Ogrodzie Saskim, a następnie Łazienkach  Królewskich. W planie zwiedzania znalazł się również  Zamek Królewski i spacer po starówce, która zachwyca kolorowymi kamienicami oraz wyjątkową atmosferą wąskich uliczek. Seniorzy mogli również zwiedzić Bazylikę Archikatedralną Św. Jana Chrzciciela. Wycieczkę zwieńczył spektakl w teatrze Krystyny Jandy pt. „Huśtawka”.

Był to bardzo miło i atrakcyjnie spędzony czas. Stolica naszego kraju zachwyciła i zainspirowała Seniorów z „Klubu Seniora - Promyk” do kolejnych wyjazdów.