W dniu 10 grudnia 2018 r  w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku  odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników Klub Seniora, osób z ich otoczenia oraz zaproszonych gości. Spotkanie opłatkowe  to jedne z zaplanowanych działań w realizowanym projekcie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  w partnerstwie z  Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Duchnowska przywitała  gości  a  następnie  wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski  złożył wszystkim życzenia zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie przebiegało w miłej ,rodzinnej atmosferze , śpiewaliśmy kolędy  rozmawialiśmy.

Wszyscy goście otrzymali kartki świąteczne wykonane przez seniorów na zajęciach animacyjnych.

 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

  Barbara Duchnowska