W dniu  10 listopada 2018 r. uczestnicy projektu „Klubu Seniora”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  w partnerstwie z  Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego, byli na wycieczce w  Gietrzwałdzie, gdzie zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Następnie udali się do  Olsztyna gdzie zwiedzili  Starówkę   oraz obejrzeli film. W drodze powrotnej  dyskutowali na temat obejrzanego filmu i śpiewali dawne  piosenki. Na twarzach naszych seniorów było widać zadowolenie z mile spędzonego czasu.