„Klub seniora”

OGŁOSZENIE

z dnia  12 września 2018 r.

Kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej  w Małym Płocku

o naborze uczestników do projektu  pt. „Klub Seniora”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie UDA-RPPD.09.01.00-20-0124/17-00 pt. ”Kluby Seniora” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego. współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu „Klub seniora” jest: utworzenie w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019 Klubu Seniora w  Małym Płocku i realizacji działań/usług łącznie 12 seniorom (8K i 4M); osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym  i ich otoczeniu, zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym z powodu uszczerbku na zdrowiu , czynników finansowych, niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i  braku dostosowania środowiska lokalnego dla tej grupy osób   zamieszkujących gminę Mały Płock.

 Zakres wsparcia:

 • zajęcia animacyjne( teatralno-muzyczne i plastyczne)
 • praca socjalna,
 • poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe  z psychologiem ,
 • spotkania okolicznościowe dla uczestników klubu seniora i osób z otoczenia,
 • wyjazd do teatru, kina i na mazury,
 • zajęcia ruchowe i kulinarne, profilaktyka zdrowotna
 • zajęcia z prawnikiem
 • zasiłki celowe dla uczestników
 • bieżące funkcjonowanie klubu

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 1.  formularz kandydata na uczestnika,
 2.  oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3.  oświadczenia uczestnika projektu.
 4.  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku w pokojach pracowników socjalnych  oraz na stronie internetowej: : www.opsmalyplock.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 20 września 2018 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku , 18-516 Mały Płock , ul. Krótka 15,
tel. (86) 279 13 04, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:

86 279 13 04

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku  : www.opsmalyplock.ploraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Załączniki do pobrania:

 1. formularz kandydata na  uczestnika
 2. deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. oświadczenia uczestnika projektu.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Duchnowska

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (deklaracja_2018.doc)deklaracja_2018.doc 80 kB
Download this file (formularz_uczestnictwa_KS.doc)formularz_uczestnictwa_KS.doc 81 kB
Download this file (KS oswiadcxenie.pdf)KS oswiadcxenie.pdf 577 kB
Download this file (Regulamin naboru do Kl. Sen.pdf)Regulamin naboru do Kl. Sen.pdf 469 kB