W dniu 10 grudnia 2018 r  w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku  odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników Klub Seniora, osób z ich otoczenia oraz zaproszonych gości. Spotkanie opłatkowe  to jedne z zaplanowanych działań w realizowanym projekcie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  w partnerstwie z  Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Duchnowska przywitała  gości  a  następnie  wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski  złożył wszystkim życzenia zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie przebiegało w miłej ,rodzinnej atmosferze , śpiewaliśmy kolędy  rozmawialiśmy.

Wszyscy goście otrzymali kartki świąteczne wykonane przez seniorów na zajęciach animacyjnych.

 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

  Barbara Duchnowska

 

 

W dniu  10 listopada 2018 r. uczestnicy projektu „Klubu Seniora”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  w partnerstwie z  Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego, byli na wycieczce w  Gietrzwałdzie, gdzie zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Następnie udali się do  Olsztyna gdzie zwiedzili  Starówkę   oraz obejrzeli film. W drodze powrotnej  dyskutowali na temat obejrzanego filmu i śpiewali dawne  piosenki. Na twarzach naszych seniorów było widać zadowolenie z mile spędzonego czasu.

 

 

 „KLUB SENIORA„

 

W dniu 29 września 2018 r   odbyło się spotkanie otwierające projekt  pod nazwą „Klub Seniora”, realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego, który będzie realizowany  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Duchnowska przywitała zebranych gości . W sposób szczególny przywitała 12 seniorów, bo to dzięki nim projekt ten może być realizowany.  W spotkaniu udział wziął Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski, koordynator projektu Maria Misierewicz pracownicy Ośrodka Pomocy  Społecznej oraz  kadra   zaangażowana do pracy w projekcie.

Celem  jest  utworzenie w okresie od 1.09.2018 do 30.06.2019 r Klubu Seniora i realizacji zadań/ usług dla 12 seniorów (8K i  4 M)i ich otoczeniu zamieszkujących w gminie Mały Płock  

W ramach działalności Klubu będą realizowane następujące zadania :

zajęcia animacyjne (teatralno-muzyczne i plastyczne), praca socjalna, poradnictwo indywidualne i  zajęcia grupowe  z psychologiem, spotkania okolicznościowe dla  seniorów i osób  z ich otoczenia, wyjazdy do teatru, kina i na mazury, zajęcia ruchowe, kulinarne  i profilaktyka zdrowotna, zajęcia z prawnikiem  oraz  zasiłki celowe dla uczestników.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Beneficjenci maja zapewniony catering na zajęciach.( kawa, herbata , ciastka , przekąski i owoce ) Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz wkładu własnego. Ogółem koszty projektu zostały określone na kwotę: 105 343,75 zł , w tym wkład własny określono na kwotę  5 300,00 zł, wnioskowane dofinansowanie – 100 043,75 zł.

 

 Barbara Duchnowska

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 „Klub seniora”

OGŁOSZENIE

z dnia  12 września 2018 r.

Kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej  w Małym Płocku

o naborze uczestników do projektu  pt. „Klub Seniora”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie UDA-RPPD.09.01.00-20-0124/17-00 pt. ”Kluby Seniora” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego. współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu „Klub seniora” jest: utworzenie w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019 Klubu Seniora w  Małym Płocku i realizacji działań/usług łącznie 12 seniorom (8K i 4M); osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym  i ich otoczeniu, zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym z powodu uszczerbku na zdrowiu , czynników finansowych, niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i  braku dostosowania środowiska lokalnego dla tej grupy osób   zamieszkujących gminę Mały Płock.

 Zakres wsparcia:

 • zajęcia animacyjne( teatralno-muzyczne i plastyczne)
 • praca socjalna,
 • poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe  z psychologiem ,
 • spotkania okolicznościowe dla uczestników klubu seniora i osób z otoczenia,
 • wyjazd do teatru, kina i na mazury,
 • zajęcia ruchowe i kulinarne, profilaktyka zdrowotna
 • zajęcia z prawnikiem
 • zasiłki celowe dla uczestników
 • bieżące funkcjonowanie klubu

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 1.  formularz kandydata na uczestnika,
 2.  oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3.  oświadczenia uczestnika projektu.
 4.  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku w pokojach pracowników socjalnych  oraz na stronie internetowej: : www.opsmalyplock.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 20 września 2018 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku , 18-516 Mały Płock , ul. Krótka 15,
tel. (86) 279 13 04, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:

86 279 13 04

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku  : www.opsmalyplock.ploraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Załączniki do pobrania:

 1. formularz kandydata na  uczestnika
 2. deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. oświadczenia uczestnika projektu.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Duchnowska

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (deklaracja_2018.doc)deklaracja_2018.doc 80 kB
Download this file (formularz_uczestnictwa_KS.doc)formularz_uczestnictwa_KS.doc 81 kB
Download this file (KS oswiadcxenie.pdf)KS oswiadcxenie.pdf 577 kB
Download this file (Regulamin naboru do Kl. Sen.pdf)Regulamin naboru do Kl. Sen.pdf 469 kB