Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku apeluje do rodzin objętych kwarantanną, o zgłaszanie telefoniczne potrzeb w zakresie dostarczenia żywności. Warunkiem koniecznym do uzyskania tej formy pomocy jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną. Dostawy żywności realizowane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Jednocześnie proszę o otoczenie wsparciem w formie dokonywania zakupów Państwa sąsiadów – osoby samotne, starsze i niepełnosprawne. Proszę też o telefoniczne zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku osób samotnych, pozbawionych wsparcia, wymagających pomocy w dokonaniu zakupów.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku dostępni są pod numerami telefonu 86 279 17 81, 86 279 13 04 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30, natomiast w godzinach popołudniowych od godz.15.30 do 19.00 oraz soboty i niedziele w godzinach 7.30 – 19.00 pod numerami telefonów: 86 279 17 81.