W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, informujemy, że uruchomiono platformę:-https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat  kontaktu z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku dostępni są pod numerem telefonu podanym do kontaktu  na platformie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30, natomiast w godzinach popołudniowych od godz.15.30 do 19.00 oraz soboty i niedziele w godzinach 7.30 – 19.00 pod numerami telefonów: 86 279 17 81.