Rozpoczyna się  realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , Podprogram 2019. Pomoc w ramach POPŻ  jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących. Programem zostaną objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, korzystające  z pomocy społecznej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej,  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały, intensywny i systematyczny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zaprasza osoby zainteresowane, a korzystające z pomocy społecznej   po  skierowania, które  następnie  będą realizowane przez PKPS Łomża  przy współpracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  w Małym Płocku, w miejscowości Kownaty 85 (budynek po starej szkole) gmina Piątnica. O terminach wydawania żywności będą Państwo informowani poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Połońska