W związku z nadchodzącą zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o zwrócenie szczególnej uwagi  na osoby bezdomne, starsze, samotne które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i mogą być narażone na utratę życia w związku z wychłodzeniem oraz potrzebują pomocy. Dla zainteresowanych poniżej  informacje.

JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT n/w placówkom:

  • Pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku  zajmującemu się pomocą osobom bezdomnym. Ośrodek, mieści się  przy ul. Krótkiej 15 , czynny jest w dni robocze w godz. 7.30 -15.30 tel. 86 279 17 81
  • Policja tel. 997 (z telefonu komórkowego należy wybrać nr 112)
  • Pogotowie Ratunkowe tel. 999
  • Straż Pożarna 998

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

Celem uzyskania pomocy osoba bezdomna potrzebująca wsparcia powinna zgłosić się do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku  tel. 86 279 17 81, który mieści się  przy ul. Krótkiej 15 w godz. 7.30-15.30,

Otrzyma tutaj  informacje dotyczące  zasad przyznawania świadczeń, poradnictwo socjalne i prawne.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Połońska