W dniu 27 kwietnia 2020 r. Wojska Obrony Terytorialnej dostarczyły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku 300 paczek z artykułami żywnościowymi,  które przekazał Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łomży z Programu FEAD/2019.  Następnie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej rozdali te paczki osobom i rodzinom z terenu gminy, którzy wcześniej otrzymali skierowania do otrzymania takiej pomocy. Osobom starszym i niepełnosprawnym paczki dostarczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku.

 

            Serdecznie dziękujemy PKPS, WOT i OSP  za pomoc mieszkańcom naszej gminy.