Mały Płock, dnia 29.01.2018

  INFORMACJA

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  zawiadamia , że  w dniu 22.02.2019 roku od godziny 9.00   w Kownatach 85 (budynek po starej szkole.) będzie wydawana  kolejna  tura żywności   w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018. Zapraszamy .

           

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 Barbara Duchnowska