Mały Płock, dnia 20.08.2018

 

I N F O R M A C J A

                 Rozpoczyna się  realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2018, i będzie trwała do końca czerwca 2019 roku. Pomoc w ramach POPŻ  jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących. Programem zostaną objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej .Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały, intensywny i systematyczny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zaprasza osoby zainteresowane a korzystające z pomocy społecznej   po  skierowania, które  następnie  będą realizowane przez PKPS Łomża  przy współpracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  w Małym Płocku, w miejscowości Kownaty 85 (budynek po starej szkole) gmina Piątnica. O  następnych terminach wydawania żywności będą Państwo informowani poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka.

 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Duchnowska