1 czerwca 2018 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie w sprawie warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, do 24 roku życia.

Postępowania w sprawie świadczenia „dobry start” w gminie Mały Płock prowadzone będą w Ośrodku Pomocy Społecznej ,a  ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następować będą  na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek zwiera: 

  1. Nazwę i adres organu właściwego
  2. Dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które przyznane zostanie świadczenie
  3. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
  4. Oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności Klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
  5. Inne dokumenty  niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „dobry start”.

 Wnioski i załączniki mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków na 500+ w terminie od 1 lipca do 30 listopada danego roku.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mały Płocku w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja o przyznaniu świadczenia 300+ będzie wysyłana z e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         Bliższych informacji w sprawie programu „dobry start” udzielają pracownicy Ośrodka  Pomocy Społecznej w Małym Płocku  Nr tel. 506993404