Oddział Podlaski PFRON informuje, że przy Oddziale zostało uruchomione Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:

  • programów realizowanych przez PFRON
  • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
  • obowiązujących systemów orzecznictwa
  • dostępnego wsparcia finansowego a także rzeczowego
  • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny
  • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa
  • instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Pracownicy oddelegowani do pracy w CIDON są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału - numer telefonu do kontaktu 85 733 87 05.